JordgubbsappenSvampsjukdomar

Läs mer


Insekter och spindeldjur

Läs mer


Large mammals

Läs mer

JordgubbsappenEtt nytt verktyg för prognos, varning och ökad förståelse för skadeorganismers populationsdynamik

Skånska jordgubbsodlingar angrips varje år av skadeinsekter och skadesvampar som förstör stora ekonomiska värden för våra lantbrukare. För att minska skadorna sprutas årligen stora mängder kemiska bekämpningsmedel. Faktum är att jordgubbe är Sveriges näst mest besprutade gröda.
Kommersiell jordgubbsodling utan kemisk bekämpning är nästan omöjlig, vilket förklarar den mycket begränsade tillgången på ekologiska jordgubbar.

De skadearter som angriper jordgubbe är både många till antalet och svåra att skilja åt. Detta är ett problem eftersom olika bekämpningsmedel används för olika skadegörare.

Läs mer

Skadekartan

Kontakt


+46 70 622 0042


Adress

BioPrio, Stenberg, Box 102, Alnarp

no bilder